Gmina Ropczyce informuje, że Gmina Miasta Dębica - jako Lider Związku ZIT DROF celem zapewnienia udziału partnerów społeczno – gospodarczych i podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT DROF), ogłasza nabór kandydatów na członków RADY SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ ZIT DROF