W sprawie:
przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XLVI / 466 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia