W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ropczyce na rok 2018

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XLVI / 468 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia