W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Data uchwały:
2017-12-22

Numer uchwały:
XLVI / 470 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Uchwała ogloszona w Dz.Urz.Woj.Podk. - z dnia 2.01.2018, poz. 18.