Lp. Nr sprawy:
GP.6733._._
Wnioskodawca     Data wszczęcia     Rodzaj inwestycji                     Obręb ewidencyjny Wszczęcie
postępowania
Postanowiena Decyzje
                 
      .          
23 5.2024 osoba fizyczna 13.03.2024 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ropczyce zawiadomienie
z dnia
13.03
.2024
  zawiadomienie
z dnia
16-04-2024
22 11.2024 osoba fizyczna 12.03.2024 r. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ropczyce zawiadomienie
z dnia
12.03.2024
  zawiadomienie
z dnia
15-04-2024
21 10.2024 osoba fizyczna 12.03.2024 r. odcinek sieci wodociągowej Ropczyce-Witkowice zawiadomienie
z dnia
12.03.2024
  zawiadomienie
z dnia
19-04-2024
20 8.2024 osoba fizyczna 06.03.2024 r. budowa linii zasilającej i oświetleniowej oraz przyłącza nn Ropczyce zawiadomienie
z dnia
06.03.2024
  zawiadomienie
z dnia
12-04-2024
19 9.2024 Gmina Ropczyce 05.03.2024 r. budowa budynku higieniczno-sanitarnego Gnojnica zawiadomienie
z dnia

05.03.2024
  zawiadomienie
z dnia
10-04-2024
18 33.2023 P4 sp. z o. o.  Warszawa 04.03.2024 r. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ropczyce-Pietrzejowa zawiadomienie
z dnia

04.03.2024
  zawiadomienie
z dnia
04-04-2024
17 6.2024 osoba fizyczna 04.03.2024 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ropczyce-Witkowice zawiadomienie
z dnia

04.03.2024
  zawiadomienie
z dnia
04-04-2024
16 7.2024 osoba fizyczna 26.02.2024 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ropczyce zawiadomienie
z dnia

26.02.2024
  zawiadomienie
z dnia
20-03-2024
15 4.2024 osoba fizyczna 20.02.2024 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ropczyce-Witkowice zawiadomienie
z dnia

20.02.2024
  zawiadomienie
z dnia
20-03-2024
14 2.2024 osoba fizyczna 06.02.2024 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ropczyce-Witkowice zawiadomienie
z dnia
06.02.2024
  zawiadomienie
z dnia
07-03-2024
13 3.2024 osoba fizyczna 06.02.2024 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ropczyce-Witkowice zawiadomienie
z dnia
06-02-2024
  zawiadomienie
z dnia
11-03-2024
12 44.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Tarnów 26-01-2024 r. budowa sieci gazowej Lubzina zawiadomienie
z dnia
26-01-2024
   
11 45.2023 P4 sp. z o. o.  Warszawa 07.12.2023 r, budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Niedźwiada zawiadomienie
z dnia
17-01-2024
  zawiadomienie
z dnia
18-01-2024
10 1.2024 osoba fizyczna 02.01.2024 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitanej Ropczyce-Witkowice zawiadomienie
z dnia
17-01-2024
  zawiadomienie
z dnia
18-01-2024
9 47.2023 osoba fizyczna 28.12.2023 r. odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitanej Ropczyce-Witkowice zawiadomienie
z dnia
17-01-2024
  zawiadomienie
z dnia
18-01-2024
8 44.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów 4-12-2023 r. sieć gazowa Lubzina zawiadomienie
z dnia
21-12-2023
   
7 43.2023  osoba fizyczna 24-11-2023 r. odcinek sieci wodociągowej Ropczyce zawiadomienie
z dnia
18-12-2023
  zawiadomienie
z dnia
18-01-2024
6

42.2023

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów 31-10-2023 r. sieć gazowa Ropczyce zawiadomienie
z dnia
21-11-2023
  zawiadomienie
z dnia
29-12-2023
5 41.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów 31-10-2023 r. sieć gazowa Niedźwiada zawiadomienie
z dnia
21-11-2023
  zawiadomienie
z dnia
29-12-2023
4 40.2023 osoba fizyczna 30-10-2023 r. odcinek sieci wodociągowej Brzezówka zawiadomienie
z dnia
21-11-2023
  zawiadomienie
z dnia
29-12-2023
3 39.2023  Gmina Ropczyce 19-10-2023 r. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, elektrycznej i teletechnicznej Ropczyce zawiadomienie
z dnia
20-11-2023
  zawiadomienie
z dnia
18-12-2023
2

38.2023

 osoba fizyczna 12-10-2023 r.  odcinek sieci wodociągowej Ropczyce  zawiadomienie
z dnia
25-10-2023
   
1

37.2023

 Gmina Ropczyce  05-10-2023 r. odcinek sieci wodociągowej Gnojnica, Góra Ropczycka  zawiadomienie
z dnia
13-11-2023
  zawiadomienie
z dnia
15-12-2023