W sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2017-12-29

Numer uchwały:
XLVII / 474 / 17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia