W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLVII/ 473 /17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia