Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/937848