W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach

Data uchwały:
2018-02-05

Numer uchwały:
XLVIII/ 476 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia