W sprawie:
zmiany uchwały własnej w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach

Data uchwały:
2018-02-05

Numer uchwały:
XLVIII/ 477 / 18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia