W sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku w zakresie wydatków bieżących na 2019, 2020 i 2021 rok

Data uchwały:
2018-02-05

Numer uchwały:
XLVIII/ 481 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia