W sprawie:
określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Data uchwały:
2018-02-05

Numer uchwały:
XLVIII/ 483 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Uchwała ogłoszona w Dz.Urz..Woj.Podk. z dn. 26 lutego 2018 r., poz. 846.