W sprawie:
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ropczyce

Data uchwały:
2018-02-05

Numer uchwały:
XLVIII/ 484 / 18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2018 r.
Uchwała ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 23 lutego 2018 r., poz. 824.