W sprawie:
podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Data uchwały:
2018-03-26

Numer uchwały:
L/489/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 13.04.2018, poz. 1871.