W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku

Data uchwały:
2018-03-26

Numer uchwały:
L/491/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwały - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2018 r. Nr LI/504/18/