W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach na 2018 r.

Data uchwały:
2018-03-26

Numer uchwały:
L/492/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.