W sprawie:
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XX/200/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

Data uchwały:
2017-08-14

Numer uchwały:
XLI/390/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-14