W sprawie:
zmiany nazwy ulicy.

Data uchwały:
2017-08-14

Numer uchwały:
XLI/391/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.