• Termin składania ofert: 12.06.2018 r., godz. 11:30

Uwaga:
- "Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa i STWiOR - Część - II" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 2 części z końcówką 7z.001 i 7z.002 (poz. 5 i 6) , aby go otworzyć należy pobrać obie spakowane części do jednego katalogu a następnie rozpakować za pomocą programu 7zip załączonego w poz. 15 .

Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa i STWiOR - Część - III - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 2 części z końcówką 7z.001 i 7z.002 (poz. 7 i 8) , aby go otworzyć należy pobrać obie spakowane części do jednego katalogu a następnie rozpakować za pomocą programu 7zip załączonego w poz. 15 .