W sprawie:
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ropczyce.

Data uchwały:
2017-09-20

Numer uchwały:
XLI/394/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.