W sprawie:
uchwalenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-04-27

Numer uchwały:
LI / 502 / 18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.