W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach nr LI/ 504 /18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku

Data uchwały:
2018-04-27

Numer uchwały:
LI/ 504 / 18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.