W sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-04-27

Numer uchwały:
LI/ 507 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.