W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2017 rok

Data uchwały:
2018-05-28

Numer uchwały:
LIII/ 511 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.