W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc

Data uchwały:
2018-05-28

Numer uchwały:
LIII/ 512 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.