W sprawie:
zbycia nieruchomości położonej w Ropczycach

Data uchwały:
2018-05-28

Numer uchwały:
LIII/514/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.