W sprawie:
uchwalenia V. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-05-28

Numer uchwały:
LIII/ 515 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.