W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XL/383/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce.

Data uchwały:
2017-08-14

Numer uchwały:
XLI/396/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-14