• Termin składania ofert: 16.07.2018 r., do godz. 11:30