• Termin składania ofert: 31.07.2018 r., godz. 11:30

Uwaga:
- "Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 8 części  (poz. 4 do 11) , aby go otworzyć należy pobrać wszystkie spakowane części do jednego katalogu, a następnie rozpakować za pomocą programu 7zip załączonego w poz. 21 .

- "Załącznik nr 3 - STWiOR" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 2 części (poz. 12 i 13) , aby go otworzyć należy pobrać obie spakowane części do jednego katalogu, a następnie rozpakować za pomocą programu 7zip załączonego w poz. 21 .