W sprawie:
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/521/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Uchwała ogłoszona Dz.Urz.Woj.Podk. - z 5 lipca 2018 r, poz. 3058.