W sprawie:
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/522/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
stwierdzenie nieważności