W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLVI/467/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ropczyce na 2018 rok

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/523/18

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2018-07-10