W sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Ropczyc

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/524/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.