W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Data uchwały:
2018-07-10

Numer uchwały:
LIV/525/18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia