W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/528/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia