W sprawie:
przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021"

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/529/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia