W sprawie:
zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2016-2020"

Data uchwały:
2018-06-22

Numer uchwały:
LIV/531/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia