• Termin składania ofert: od 13.07.2018 r. do 30.07.2018 r. do godz. 15:30