• Termin składania ofert: 22.08.2018 r., do godz. 12:00