• Termin składania ofert: 23.08.2018 r., do godz. 11:00