W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miasto Rzeszów

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
LV/ 536 /18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia