W sprawie:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr LV/ 537 /18 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę l

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach Nr LV/ 537 /18

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 wrzesnia 2018 roku