W sprawie:
uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
LV/ 538 /18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia