W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
LV/ 539 /18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
stwierdzenie nieważności