W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
LV/ 541 /18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia