W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
LV/ 542 /18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjącia