W sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2018-07-16

Numer uchwały:
LV/ 544 /18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia