• Termin składania ofert: 29.08.2018 r., godz. 11:30

Uwaga:
- "Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa Część II" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 4 części  (poz. 5 do 8) , aby go otworzyć należy pobrać wszystkie spakowane części do jednego katalogu, a następnie rozpakować za pomocą programu 7zip załączonego w poz. 26 .

- "Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa Część III" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 4 części  (poz. 9 do 12), aby go otworzyć należy pobrać wszystkie spakowane części do jednego katalogu, a następnie rozpakować za pomocą programu 7zip załączonego w poz. 26 .

- "Załącznik nr 3 - STWiOR Część II" - w związku z jego dużym rozmiarem i uwarunkowaniami technicznymi został spakowany i podzielony na 2 części (poz. 14 i 15) , aby go otworzyć należy pobrać obie spakowane części do jednego katalogu, a następnie rozpakować za pomocą programu 7zip załączonego w poz. 26 .