W sprawie:
uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w R

Data uchwały:
2018-08-31

Numer uchwały:
LVI/ 546 /18

Podjęta przez:
Rada Miejska w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszona Dz.Urz.Woj.Podk. z 26.09.18 poz. 4054.